Temel Yönlendirmeleri Yapmak?

Arkadaşlar yine başka bir konu olan temel yönlendirmeleri yapmak konusu hakkında birşeyler bahsedeceğim. Arşivimde kalan makaleler arasında ve staj zamanımda ihtiyacım olanı yazıp bir kenara koydudğum yazılar arasında olan bir yazıydı bu. Öncelikle temel yönlendirmeler yapmak nedir? nerelerde kullanılır? bunlardan bahsedeceğim.

Temel Yönlendirmeler Yapmak?

Bir sistem/web sitesinin üzerinde bazı durumlardan kaynaklı olan, herkesin erişimine izin vermediğiniz sayfalar, klasör veya dosyalar gibi ya da sitenin bozuk hatalı sayfaların kullanıcıya hatalı olan sayfaları göstermek yerine, onu daha düzgün bir yere yönlendirmektir. Örneğin Hata sayfaları. Kullanıcı aradığı bir sayfayı bulamamış olabilir, ya da bu sayfa silinmiş olabilir. Bu tarz alanlarda sayfalarda kullanıcıyı olağan, düzgün bir sayfaya yönlendirmek zorundasınız. Anasayfaya yönlendirmek gibi.

Rasgele üretilen sayıyı deneme yanılma yoluyla bulan program | Kaçıncı defada bulduğunu yaz

#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <stdlib.h>
#include "time.h"


void main() {

// rasgele üretilen sayıyı deneme yanılma yoluyla bulan program | Kaçıncı defada bulduğunu yaz


int sayi, a;
int sayac = 1;
srand(time(NULL));
a = rand() % 100 + 1;

printf("Lutfen bir sayı giriniz : ");
scanf_s("%d", &sayi);

while (sayi != a){


printf("Lutfen bir sayı giriniz : ");
scanf_s("%d", &sayi);
printf("DENEME-%d \n ", sayac);
printf("uretilen sayi= %d ", a);


if (sayi > a) {
printf(" Asagiya in abicim\n ");

}
if (sayi < a) {
printf(" Yukariya cik abicim\n ");

}
if (sayi == a) {
printf(" TEBRIKLER DOGRU CEVAP ");
break;

}

sayac++;


}_getch();

}

Girilen 20 sayının en büyüğünü, en küçüğünü, sayıların toplamını ve ortalamasını bulan c Programı

#include <stdio.h>
#include <conio.h>void main() {

// Girilen 20 sayının en büyüğünü, en küçüğünü, sayıların toplamını ve ortalamasını bulan c Programı

int sayi,i=1;
int toplam = 0,ortalama,max=0,min=10000;

while (i <= 20){

printf("Lürfen bir sayı giriniz : ");
scanf_s("%d", &sayi);

toplam = toplam + sayi;

if (sayi>max){
max = sayi;
}
if (sayi<min){
min = sayi;
}
i++;
}
ortalama = toplam / i;
printf("En buyuk sayi : %d \nEn kucuk sayi : %d \nSayılarin Toplami : %d\n Sayilarin ortalamasi : %d",max,min,toplam,ortalama);

_getch();

}

Kullanıcıdan girilen sayının mükemmel sayı olup olmadığını kontrol eden C programı

#include <stdio.h>
#include <conio.h>

void main() {

// Girilen sayının müükemmel sayı olup olmadığı kontrolü

int sayi;
int toplam = 0;

printf("Lürfen bir sayı giriniz");
scanf_s("%d", &sayi);

for (int i = 1; i < sayi; i++){
if (sayi%i==0){

toplam = toplam + i;

}
}

if (toplam == sayi){

printf("bu sayi mukemmel sayidir");

}
else {
printf("bu sayi mukemmel degil ");

}

_getch();

}

Kullanıcıdan girilen sayı kadar fibonacci dizisi oluşturan c kodları

#include <stdio.h>
#include <conio.h>void main() {

// Girilen sayıya kadar olan fibonacci dizisi

int sayi,x=0,y=1,degisken;
int toplam = 0;
printf("Lürfen bir sayı giriniz");
scanf_s("%d", &sayi);

printf("Fibonacci dizisi baslıyor %d %d " , x, y);

for (int i = 1; i <= sayi; i++){

printf(" %d", (x+y));

degisken = x;
x = y;
y = degisken + y;

}_getch();

}

Kullanıcıdan girilen sayının faktoriyelini alan C programı

#include <stdio.h>
#include <conio.h>

void main() {

// asal sayı hesaplama programı

int sayi;
int carpim = 1;
printf("Lürfen bir sayı giriniz");
scanf_s("%d", &sayi);

for (int i = 1; i <= sayi; i++){

carpim = carpim*i;

}


printf("%d sayisinin faktoriyeli %d ", sayi, carpim);

_getch();

}