Genel etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

Yazılım ve Ağ Kavramlarının Yabancı Dildeki Karşılıklarını Kullanmak

Arkadaşlar bu konu hakkında sürekli mail almaktayım .Bu konuya gerçekten ihtiyaç olduğunu farkettim ve kendi derlemelerimle size birkaç yazılım ve ağ kavramlarının yabancı dildeki karşılıkları nelermiş onlardan bahsedeceğim

YAZILIM TERİMLERİ 

İşletim Sistemi : İşletim sistemi bir bilgisayar sisteminde kullanıcı ile iletişim sağlayan yazılımdır, donanım ve yazılım kaynaklarının eşit bir şekilde tahsis edilmesini sağlar.

Açık Kaynak İşletim Sistemi : Kaynak kodları halka açıktır, dağıtımı serbesttir ve ücretsizdir.

Lisans : Yazılım üreticilerinin haklarını koruyan bir sözleşme metnidir ve kullanım şartlarını belirler.

Kurulum : Yazılım dosyalarını kurmaya verilen genel addır.

Bölüm : Sabit diske İşletim sistemini yüklerken etkin kullanılmasını sağlamak amacıyla sabit diskin tahsis edilmesidir.

Biçimlendirme : İşletim sistemi yüklenirken sabit diskteki tüm bilgilerin silinmesidir.

Sürücü : Donanım birimlerini işletim sistemine tanıtmak için gerekli dosyaların tümü.

Sürüm : Bir yazılımın farklı dönemlerde duyurduğu varyasyonlar.


AĞ TERİMLERİ


Sistem ve Bakım

Sistem Geri Yükleme : Bir önceki sorunsuz konfigürasyon için sistem dosyalarını ve bilgisayar programlarını geri yükleyerek sorunu giderme.

Birleştirme : Birleştirme bir birim içindeki kırık verilerin birleştirilmesi sürecidir.

Disk Kontrol/Denetleme : Sürücü veya sürücülerde hata denetiminin yapılması işlemidir

Disk Temizleme : Bir sabit diskteki gereksiz dosyaları azaltmak ve sabit diskteki boş alanları artırarak bilgisayarın daha hızlı çalışmasını sağlamak.

Kayıt Defteri Düzenleyici : Sistem donanımı hakkında önemli bilgileri içeren, yüklü programları, bilgisayardaki tüm kullanıcı hesap profillerini ve ayarları tutan veritabanıdır.

Aygıt Yöneticisi : Yükleme, görüntüleme ve bilgisayara bağlı tüm cihazların yönetimini sağlar.


Denetim Masası

İşletim sistemi konfigürasyon ihtiyaçlarınızın tümü için merkezi bir konumdur. Denetim masası kategori görünümündedir ve sekiz kategori vardır. Denetim masasını hem büyük hem de küçük simgelerle görüntüleyebilirsiniz.

Sistem ve Güvenlik

Sistem performansı, yönetimsel ve güvenlik ile alakalı görevleri kullanabilmek için tüm araçları içerir.

Ağ ve İnternet Kontrol Paneli

İşletim sisteminin çalışmasını kontrol etmenize ve düzenlemenize izin verir.

Donanım ve Ses Kontrol Paneli

Donanım ve Ses kategorisi Denetim Masasında üçüncü sıradadır ve şu araçları içerir; diğer donanım ve yazıcıları ekleme kaldırma, sistem seslerini değiştirme, güç yönetimi, sürücü güncelleme ve daha fazlası.

Programlar

Programlar kategorisi Denetim masasında dördüncü sıradadır ve programları kaldırmak, eklentileri yönetmek, Windows özellikleri ve daha fazlasını kullanmak için tüm araçları içerir.

Kullanıcı Hesapları ve Aile Koruması

Kullanıcı hesapları ve Aile Koruması kategorisi denetim masasında beşinci sıradadır ve kullanıcı hesap ayarlarını ve şifrelerini değiştirmek, ebeveyn kontrollerini kurmak, kimlik bilgilerini yönetmek ve daha fazlası için tüm araçları içerir.

Görünüm ve Kişiseleştirme Kontrol Paneli

Görünüm ve Kişiselleştirme kategorisi denetim masasında altıncı sıradadır ve masaüstü simgelerinin görünümünü değiştirmek, çeşitli masaüstü temaları ve ekran koruyucuları uygulamak, görev çubuğu ve  başlangıç menüsünü özelleştirmek ve daha fazlasını kullanmak için tüm araçları içerir.

Saat, Dil ve Bölge

Saat, Dil ve Bölge kategorisi denetim masasında yedinci sıradadır ve tarihi, saati, dili, rakamları, para birimi ve daha fazlasını değiştirmek çin kullanılan araçların tümünü içerir.

Erişim Kolaylığı Erişim kolaylığı kategorisi denetim masasında sekizinci sıradadır ve bilgisayarınızın görsel işitsel ayarlarını yapmak ve hareketliliğin yanısıra ses komutları ile bilgisayarınızı kontrol etmek için yapılandırma kullanmak için tüm araçları içerir.

Pencereler

Bir program,dosya yada klasör açtığınızda ekranınız bir kutu yada pencere adı verilen bir çerçeve içerisinde görünür (windows işletim sistemi adını buradan alır)

Çünkü Windowsun heryerinde pencereler vardır, bu onların nasıl hareket ettiği, boyutlarının nasıl değiştiğini veya nasıl uzaklaştırıldığını anlamak için önemlidir.

Bir Pencerenin Bölümleri

Her pencerenin içeriği farklı olsa da tüm pencerelerde bazı şeyler ortaktır. Bunlardan birisi, pencereler daima masaüstünde ana çalışma ekranı olarak görünür.

Buna ek olarak çoğu pencerede ortak basit kısımlar vardır.

Basit Kodlar | C# , C++ Algoritmaları

Algoritma Nedir

Bir problemin çözümünde izlenecek yol anlamına gelir. Tüm programlama dillerinin temeli algoritmaya dayanmaktadır. Algoritması bilmeden gerçek manada bir programcı olamazsınız.  Bunu yaparken 3 temel bileşenimiz vardır. Biz problemleri çözerken bu basamakları takip ediceğiz
 • Değişkenler
 • Algoritma
 • Akış Diyagramı
Temel algoritmalar nasıl yapılır

Bir program taslağı hazırlamak için atılması gereken ilk adım, oluşturacağımız programın çıktısının tam olarak ne olduğunu belirlemek.Programın oluşturulma amacını ve bir bakıma programdan ne elde edilmesi gerektiğine karar vermektsir.İkinci adım, elde etmek istediğimiz veri için gerekesn girdileri tespit etmektir.En son adım, girilen verilerin hangi işlemler vasıtasıyla bizi çıktıya götüreceğini belirlemektir.Bu işlemler genel olarak matematiksel problemleri çözme yöntemine benzer.

Akış diyagramları nasıl  kullanılır 

Akış diyasgramları problemin şekiller ile ifade edilmesidir, çözülmesi gereken problem için izlenen her bir adımı belirli şekiller ile ifade ederek daha okunaklı hale getirmek için uygulanır. Standart akış diyagramı şekilleri olsa da, akış diyagramı hazırlayan kişi kendi isteği üzerine aynı işi yapan şekiller de kullanabilir. Önemli olan programcılık mantığını anlayabilmek olduğu için ksullanılan şekillerin amacına yönelik olması yeterlidir.
 •  Algoritmanın başlangıç ve bitişin de kullanılır.
 •   Klavye aracılığı ile bilgi girişi yapılacağını belirtir.
 •   Herhangi bir değerin ekrana veya yazıcıya çıktısının alınacağı zaman kullanılır.
 •  Herhangi bir matematiksel işlem yapılacağı zaman kullanılır.
 •  Aritmatiksel veya mantıksal olarak karar verme durumlarında kullanılır.
 •  Yapılacak iş birden çok yapılacaksa(Döngü mantığı) bu sembol kullanılır.
 •  Oklar veri akışını yönlendirebilmek için kullanılan elemanlardır.

Temel olarak kullanılan akış diyagram sembolleri bunlardır. Tabi ki başka sembollerde mevcuttur.
 • Doğrusal Akış Diagramları
 • Mantıksal Akış Diyagramları
 • Yineli (Çevrimli,Döngülü)Akış Diyagramları
Bununla ilgili küçük bir örnek verelim: Örneğin klavyeden girilen iki sayının toplamını bulan ve sonucu ekrana yazdıran programın algoritması ve akış diyagramı istenseydi.
 • 1. Değişkenler
 • birinci sayı: x
 • ikinci sayı :y
 • iki sayının toplamı:toplam
 • 2.Algoritma
 • Adım 1 :Başla
 • Adım 2:Birinci sayıyı oku ve x değişkenine aktar.
 • Adım 3:ikinci sayıyı oku ve y değişkenine aktar.
 • Adım 4:x ve y sayılarını topla sonucu toplam değişkenine aktar.
 • Adım 5:Toplam değerini ekrana yazdır.
 • Adım 6:Dur

Yazıcı Nedir ? Kağıt Ayarları ,Yazıcı Çeşitleri ,Yazıcı Sorunları

Yazıcı Nedir?
Yazıcılar, bilgisayar ortamında üretilen sekil, grafik ve yazıların kağıda aktarılmasını sağlayan araçlardır.Her yazsıcı, kendine özgü bir mikro işlemci ve sinirli sayıda karakter depolamasına olanak sağlayan bir tampon bellek taşır.Yazıcıların sınıflandırılmasında temel ölçüt, karakterlerin basımında kullanılan teknolojik farklılıktır. Bir yazıcının kalitesini belirleyen ölçütler ise, baskı hızı ve birim alandaki nokta yoğunluğudur. Renkli baskı yapabislmesi de yazıcı kalitesini beslirleyen bir ölçüt haline gelmektedir. Baskı hızı, saniysede basılan karakter sayısı ya da lazer yazıcılarda olduğu gibi, dakikadaki sayfa sayısı ile ölçülür.

Yazıcı Çeşitleri Nelerdir?

 • Papatya Çarklı Yazıcılar
 • Nokta Vuruşlu Yazıcılar
 • Mürekkep Püskürtmeli Yazıcılar
 • Piezo elektriklik
 • Lazer Yazıcılar

Yazıcı Bağlantısı ve Bileşenlerin genel kontrolü

Yapmanız gereken ilk işlem, yazıcıyı ambalajından çıkarmak ve kutu içerisinde eksik bir aparatın bulunup bulunmadığını kontrol etmek. Kutuda bulunması gereken aparatların eksiksiz bir listesini, ürünle birlikte gelen kullanım kılavuzunda bulabilirsiniz. Eğer gözünüze herhangi bir eksik çarparsa, hiç vakit kaybetmeden yazıcıyı satın aldığınız satıcıya baş vurmalısınız.
Yazıcıyı bilgisayara bağlamak için, standart elektrik kablosu ile birlikte bir de paralel kabloya (yazıcının bilgisayarın psaralel girişine bağlanmasını sağlayan uygun kablo) ihtiyacınız olacak. Bus kablo, genelde yazıcı ile birlikte kullanıcılara sunulmaktadır. Ancak bazı üreticiler, paralel kabloyu ayrı olarak satışa sunmayı tercih ediyorlar. Bu yüzden, öncelikle sparalel kablonun ürünle birlikte gelip gelmediğini öğrenmelisiniz. Eğer kablo kutu içerisine dahil edilmemişse, küçük bir harcama yapıp kabloyu ayrı olarak satın almanız gerekecektir.
İkinci adıma geçmeden önce küçük bir hatırlatma… Yeni nesil yazıcıların büyük çoğunluğu, bilgisayar bağlantısı için USB arabirimini kullanmaktadırlar. Eğer sizin yazıcınız da bu arabirimi destekliyorsa, bu durumda paralel kablo yerine USB kablosuna ihtiyacınız olacak.

 • Yazıcının hazırlanması

Yazıcının tüm mobil parçaları, doğal olarak kaldırılması gereken yapıştırıcı bant ve uygun plastik sabitleme tertibatları ile bloke edilmiştir. İlk olarak, cihazın dış kısmında göreceğiniz yapıştırıcı bantı çıkartın. Daha sonra kapağı açın ve yazıcı başlığını bloke eden plastik tertibatları da kaldırın. Bu tertibatları saklamanızda yarar var, çünkü yazıcıyı başka bir yere taşırken faydalı olabilirler.


 •  Kâğıt ayarları

Tüm yazıcılar, kağıdın genişliğine ve uzunluğuna göre ayarlanabilen uygun kollssara sahiptirler. A4 formatındaki kağıtları tsepsiye yerleştirmeyi kolaylaştırmak için, bu kolları kaydırmak faydalı olabilir. Önce tepsiye bir miktar kağıt yerleştirin; hemen ardından kolları kağıtların kenarına doğru kaydırın.

 • Elektrik bağlantısı

Yazıcıyı elektrik hattına bağlayabilmeniz için özel bir adaptöre ve kabloya ihtiyacınız olacak. Siyah bir kutuya benzeyen adaptör ve bağlantı kablosu, yazıcı ile birlikte kullanıcılara sunulmaktadır. Kablonun bir ucunu yazıcının uygun girişine, diğer ucunu da adaptör üzerindeki girişe takın. Adaptörden çıkan kabloyu ise prize bağlamanız gerekiyor.

 • Mürekkep kartuşlarının yerleştirilmesi

Yazıcıyı çalıştırın ve kapağını açın. Kapağı açtığınızda, kartuş yuvalarının da ortaya doğru hareket ettiklerini göreceksiniz. Yeni nesil yazıcıların hemen hepsi, iki farklı kartuş yuvasına sahiptir. Küçük yuvaya siyah mürekkep kartuşu, diğerine ise renkli mürekkep kartuşu yerleştirilir. Kartuşları kutusundan çıkartın ve üzerlerindeki koruyucu bandı, bu kısma dokunmamaya dikkat ederek ayırın. Artık kartuşları yuvalarına yerleştirebilirsiniz.
Ancak bu işlemi gerçekleştirmeden önce, kullanıms kılavuzundaki talimatlara göz atmayı da ihmal etmeyin.

 • Yazıcının bilgisayara bağlanması

Başlamadan önce hsem bilgisayarın hem de yazıcının kapalı olması gerektiğini unutmayın. Paralel kablonun bir ucunu yazıcıya takın (gerekli giriş yazıcının arkasında bulunur) ve jakı sabitleyicilerin yardımıyla yuvaya sabitleyin. Kablsonun diğer ucunu ise, bilgisayarın arkasında bulunan paralel girişe (LPT yuvası) yerleştirin ve jakın iki yanında bulunan vidaları sıkın.
Eğer yazsıcı USB arabirimini kullanan bir modelse, yine aynı aşamaları izleyeceksiniz. Ancak bu kez kablonun iki ucunda da sabitleyici bulunmadığını göreceksiniz ve bağlantı için USB girişlerinden yardım almanız gerekecek.

 • Gerekli sürücülerin yüklenmesi

Yazıcının ve bilgisayar arasındaki bağlantıların doğru olarak yapılıp yapılmadığını bir kez daha kontrol edin. Hersşey yolundaysa, artık bilgisayarı ve yazıcıyı çalıştırabilirsiniz.
Windows açıldığında, yazıcı ile birlikte gelen CD’yi CD sürücünüze yerleştirin ve kısa bir süre bekleyin. Yükleme programı otomatiks olarak başlayacaktır. Bu noktadan sonra, ekranda göreceğiniz talimatlasrı izlemeli ve kurulumu tamamlamalısınız. Kurulum işlemi sona erdiğinde, yazıcınız da kullanım için hazır duruma gelmiş olacaktır. Artık belgelerinizi basmaya başlayabilirsiniz.

Anakart Nedir ve Anakartın Yapısı Nasıldır, Anakart Nasıl Çalışır ?

Anakart, bir bilgisayarın tüm parçalarını üzerinde barındıran ve bu parçaların iletişimini sağlayan elektronik devredir. Fiberglastan (sert bir plastik türevi) yapılmış, üzerinde bakır yolların bulunduğu; genellikle koyu yeşil bir levhadır. Ana kart üzerinde, mikro işlemci yuvası , bellek, genişleme yuvaları, BIOS , diğer kartlar için genişletme yuvaları ve diğer yardımcı devreler (sistem saati , kontrol devreleri gibi) yer almaktadır. Bir PC’nin hangi özelliklere sahip olabileceğini belirleyen en önemli bileşenleden biridir. Çünkü ana kart üzerindeki elektronik bileşenler; bu PC’ye hangi tür işlemciler takılabileceğini, maksimum bellek kapasitesinin ne kadar olabileceğini, bazı bileşenlerin hangi hızlara çıkabileceğini, hangi yeni donanım teknolojilerini isteyebileceğini belirliyor.
Ana kartların temel görevi, üzerinde olan birimler ve genişletme yuvalarına takılacak birimler arasında veri akışını sağlamaktır. Ana kart, insanların sinir sistemi gibi birimlerin çalışmasını düzenlemek ve kontrol etmekle görevlidir. Anakart üzerindeki tüm birimlerin yonga seti yani chipset adı verilen entegre devrelere bağlı olduğu
gözlenir.Bu entegreler, ana kartın beynidir ve tüm sistemin uyumlu şekilde çalışmasını sağlar.Yonga setlerine veri aktarılırken, veri üzerinde düzenleme yapılacaksa veya veri bir sıra dahilinde alınacaksa ara yüz kontrol birimleri kullanılır. Anakart üzerindeki iki temel yonga seti, farklı birimlerin çalışmasını kontrol eder.Ayrıca sistemin bir düzen içinde çalışmasını sağlayan saat frekansı sinyali de osilatör devreleri tarafından farklı  frekanslarda üretilerek gerekli birimlere giriş olarak verilir.

Bilgisayar Temel Bakım ve Donanımlarını Kullanmak

Donanım
Bilgisayarın tüm fizikssel yapısını ifade eder. Yani monitör, klavye, kasa ve kasanın içindefkiler tüm fiziksel yapıyı oluşturur.

Klavye
Mouse(fare)
CD Sürücü
Ses Kartı
Sabit Disk
Güç Kaynağı
Ana Kart
RAM
ROM
Ekran Kartları
İşlemci
Bıos

Klavye
Fiziksel olarak bir daktilonun tuş takımına benzeyen klavye PC’lerde en çok kullanılan giriş birimidir.
Ülkemizde Q ve F klavyeleri kullasnılmaktadır.

Mouse(fare)
Ekrandaki öğeleri seçmenizi ve hareket ettirmenizi, temsil ettiği işlemleri yaptırmanızı sağlayan bir giriş aygıtı’dır.

CD Sürücü:

Küçük, taşınabilir, yuvarlak boyutlarda, elektronik kayıt, yedekleme, ses video saklamak ve bilgisayar verilerini sayısal bir formatta saklayabilen, optik medyadır.

Ses Kartı:
Ana kart üzerine takılan ses kartı bilgisayarın hafızasından aldığı dijital bilgileri analog bilgilere çevirir ve hopfarlör veya kulaklık çıkışından dışarı verir. Mikrofon veya LINE girişinden aldığı analog bilgfileri de dijital bilgiye çevirir ve bilgisayarın hafızasındaki uygun bir yere depolar.

Sabit Disk
Verilerin toplandığı bir depolama aracıdır. Hard-disk olarak da anılır. İçerisinde bulunan metal plakalar yüzünden hard-disk adı verilmiştir. Çeşitli markalarda ve kapasitelerde bulunabilir.

Güç kaynağı (Power supply)
Bilgisayarın, prizden 220 Volt elektriği alıp sistesmin ihtiyacı olan 5 Volt ve 12 Volt doğru akım gerilimine dönüştüren parçasıdır. Bilgisayar güç kaynakları genelde ‘Watt’ cinsinden ölçülür. 90 W düşük seviyeden 300 W yüksek seviyeye kadar çeşitleri vardır.

AnaKart:
Anakart terimi , diğer tüm bileşenler , aygıtlar ve çevre birimleri buradan kontrol edildiği için kullanılabilir. Anakart üzerinde işlemci ve ram gibi parçaların yerleştirileceği yuvalar ile diğer aygıtların bağlanacağı portlar ( AGP,PCI,ISA ) ve depolama birimlerine ait kabloların bağlanacağı yuvalar bulunmaktadır.Kullanılan bilgisayar sisteminin masaüstü kasa kullanılması durumunda , anakart kasanın alt kısmına, dikey (tower) olarak kullanılması durumunda ise dik olarak kasanın yan tarafına monte edilmektedir.

Günümüzde üretilen tüm anakartlar , aynı model kasalara uyacak şekilde üretilmektedir.. Anakartlar AT ve ATX olmak üzere iki farklı özellikte olabilirler. Buna karşılık iki farklı özellikte (AT ve ATX) kasalar üretilmektedir. Anakart ile kasanın uyumlu olması gerekir.. AT bir kasanın içine ATX anakart yerleştirmek imkansızdır.

Ram

Bir veri ile çalışılırken kullanılan çalışma alanıdır. Bu alan geçici olarak her işlem sırasında, yapılan işlemlerin yazıldığı yerdir ve işlem bittiğinde boşaltılır.

Rom
Sabit bir bellektir, fabrika çıkışı kayıt yapıldıktan sonra bilgisayarınsızın her açılışında taşıdığı bilgiler okunur. Bu bilgiler bilgisayarınızın işleysişini kontrol ederler.

Ekran Kartı
Bilgisayarda görüntüyü oluştsurarak ekrana iletmek için kullanılan aygıttır. Ekran kartı, bir kart olarak anakart üzerine üzerinde takılafbileceği gibi, üretim sırasında da anakart üzerine yerleştirilebilir. Anakart üzerine, üretfim sırasında yerleştirilen bu tür aygıtlar “OnBoard” olarak adlandırılır. Ekran kartları kapasite ve grafik hızlandırıcı özelliklerine göre farklılıklar gösterir.Bazı ekran kartlarında 3d özelliği bulunmaktadır. Bu kartlar, özellikleri yüksek grafik uygulamalarında görüntülerin daha hızlı oluşmasını sağlar.

İşlemci

İşlemci bilgisayarın en önemli parçası ve beyni olarak kabul edilmektedir. İşlemci , verinin işlenmesi sırasında bütün aşamaları yönetir, donanım bileşenflerini idare eder ve anakart üzerinde bulunan tüm bileşenlerle doğrudan veya dolaylı olarak bağlantılıdır. Bir işlemci, üzerine yerleştirilen transistörlerden oluşmaktadır. Bir işlemcide milyonlarca transistör bulunur. Bir bilgisayarın hangi performans ağına dahil olacağını belirleyen yonga işlemcidir. Bilgisayar; kullandığı işlemci ismiyle anılır. P3 ( pentium 3 işlemcili) P4 ( pentium 4 işlemcili )

İşlemcinin performanssını belirleyen en önemli faktör saat frekansı vefya hızıdır. İşlemcinin temposunu oluşturan saat frekansı , bir saniyedeki darbe safyısıyla ölçülür ve megahertz ( Mhz ) birimiylfe gösterilir. 1 Mhz , saniyede 1 milyon darbeye denk gelir. Buna göre 133 Mhz hızında çalışan bir işlemci, bir işi saniyede 133 milyon defa yapabilir.

Bıos
BIOS bilgisayara takılmış olan donanımların temel ayarlarını ve özelliklerini depolayan bir çeşit Rom bellektir. Bilgisayar açılırken BIOS’taki bilgilere
göre tüm çaevre donanımları kontrol eder ve hata olmfadığından emin olarak bilgisayarın açılmasını sasğlar.