Basit Kodlar | C# , C++ Algoritmaları

Algoritma Nedir

Bir problemin çözümünde izlenecek yol anlamına gelir. Tüm programlama dillerinin temeli algoritmaya dayanmaktadır. Algoritması bilmeden gerçek manada bir programcı olamazsınız.  Bunu yaparken 3 temel bileşenimiz vardır. Biz problemleri çözerken bu basamakları takip ediceğiz
 • Değişkenler
 • Algoritma
 • Akış Diyagramı
Temel algoritmalar nasıl yapılır

Bir program taslağı hazırlamak için atılması gereken ilk adım, oluşturacağımız programın çıktısının tam olarak ne olduğunu belirlemek.Programın oluşturulma amacını ve bir bakıma programdan ne elde edilmesi gerektiğine karar vermektsir.İkinci adım, elde etmek istediğimiz veri için gerekesn girdileri tespit etmektir.En son adım, girilen verilerin hangi işlemler vasıtasıyla bizi çıktıya götüreceğini belirlemektir.Bu işlemler genel olarak matematiksel problemleri çözme yöntemine benzer.

Akış diyagramları nasıl  kullanılır 

Akış diyasgramları problemin şekiller ile ifade edilmesidir, çözülmesi gereken problem için izlenen her bir adımı belirli şekiller ile ifade ederek daha okunaklı hale getirmek için uygulanır. Standart akış diyagramı şekilleri olsa da, akış diyagramı hazırlayan kişi kendi isteği üzerine aynı işi yapan şekiller de kullanabilir. Önemli olan programcılık mantığını anlayabilmek olduğu için ksullanılan şekillerin amacına yönelik olması yeterlidir.
 •  Algoritmanın başlangıç ve bitişin de kullanılır.
 •   Klavye aracılığı ile bilgi girişi yapılacağını belirtir.
 •   Herhangi bir değerin ekrana veya yazıcıya çıktısının alınacağı zaman kullanılır.
 •  Herhangi bir matematiksel işlem yapılacağı zaman kullanılır.
 •  Aritmatiksel veya mantıksal olarak karar verme durumlarında kullanılır.
 •  Yapılacak iş birden çok yapılacaksa(Döngü mantığı) bu sembol kullanılır.
 •  Oklar veri akışını yönlendirebilmek için kullanılan elemanlardır.

Temel olarak kullanılan akış diyagram sembolleri bunlardır. Tabi ki başka sembollerde mevcuttur.
 • Doğrusal Akış Diagramları
 • Mantıksal Akış Diyagramları
 • Yineli (Çevrimli,Döngülü)Akış Diyagramları
Bununla ilgili küçük bir örnek verelim: Örneğin klavyeden girilen iki sayının toplamını bulan ve sonucu ekrana yazdıran programın algoritması ve akış diyagramı istenseydi.
 • 1. Değişkenler
 • birinci sayı: x
 • ikinci sayı :y
 • iki sayının toplamı:toplam
 • 2.Algoritma
 • Adım 1 :Başla
 • Adım 2:Birinci sayıyı oku ve x değişkenine aktar.
 • Adım 3:ikinci sayıyı oku ve y değişkenine aktar.
 • Adım 4:x ve y sayılarını topla sonucu toplam değişkenine aktar.
 • Adım 5:Toplam değerini ekrana yazdır.
 • Adım 6:Dur

erdem

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard. Google

0 yorum: